DONATIES GOEDE DOELEN
0
5
6
2
5

Wings of Change

Stichting Wings of Change is gevestigd in Andijk op een groen en bloemrijk landgoed. De stichting is een professionele organisatie die met een grote groep vrijwilligers brede ondersteuning biedt aan kwetsbare doelgroepen, die onder andere door bezuinigingen en ingewikkelde regelgeving steeds vaker tussen wal en schip vallen. 

Naast zorg aan kwetsbare doelgroepen biedt Wings of Change opvang aan voor verwaarloosde in gevangenschap geboren en/of in het wild gevonden (gewonde of ondervoede) roofvogels en uilen. De stichting is tevens Stichting Roofvogel. 

Wings of Change zet zich wereldwijd in voor het welzijn, het behoud en de bescherming van roofvogels en hun leefomgeving en biedt hier educatie over in de vorm van workshops, trainingen en presentaties. 

>> Naar de website van Wings of Change

* Je ontvangt een donatiecode wanneer je een Locatie met Meerwaarde(n) hebt geboekt (na je event).

Zorg voor kwetsbare groepen en roofvogelopvang

Logo Wings of Change Wings of Change Wings of Change