DONATIES GOEDE DOELEN
0
5
8
8
0

Privacy statement

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht Locaties met Meerwaarde(n) bezoekers te informeren welke persoonsgegevens via onze website worden verzameld. Bij Locaties met Meerwaarde(n) maken we sowieso altijd een morele afweging als het gaat om je gegevens. We verzamelen die gegevens om je zo goed mogelijk van informatie te voorzien voor het organiseren van MVO events en geven je altijd de mogelijkheid om je af te melden.

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via onze website.

Cookies

Op deze website worden cookies op je computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics (bezoekersgegevens) en retargeting (advertentie doeleinden). Met deze gegevens kan Locaties met Meerwaarde(n) de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Inschrijving voor nieuwsbrief

Locaties met Meerwaarde(n) biedt je de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geef je toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan in het door ons gebruikte mailprogramma (Mailchimp). Op deze manier kan Locaties met Meerwaarde(n) je regelmatig tips sturen om jouw bijeenkomst nog meer MVO te organiseren. Locaties met Meerwaarde(n) biedt je te allen tijde de mogelijkheid om je af te melden door onderaan de nieuwsbrief te klikken op ‘afmelden’.

De gegevens die je achterlaat zijn voor onze eigen doeleinden en worden niet buiten Nederland gebruikt (nu of in de toekomst). Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Formulieren op locatiesmetmeerwaarde.nl

Op verschillende onderdelen van de website www.locatiesmetmeerwaarde.nl staan formulieren om een aanvraag te doen bij ons of bij een Locatie met Meerwaarde(n), leverancier of dienstverlener. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om de betreffende locatie, leverancier of dienstverlener te informeren over deze aanvraag. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen servers en worden door ons enkel en alleen gebruikt voor opvolging van een contactverzoek en (indien aangegeven) het versturen van nieuwsbrieven.

Naast de gegevens die je zelf invult wordt het tijdstip en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier aanvragen beter te kunnen opvolgen.

De gegevens die je achterlaat zijn voor onze eigen doeleinden en worden niet buiten Nederland gebruikt (nu of in de toekomst). Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Hoelang worden gegevens bewaard?

Gegevens worden bewaard totdat je zelf heeft aangeeft dat de gegevens niet meer bewaard mogen worden.

Je hebt het recht:

  • op inzage in de gegevens die wij van je hebben en je kunt deze laten corrigeren of verwijderen;
  • je toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief);
  • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar liever vragen we je eerst contact met ons op te nemen via info@locatiesmetmeerwaarde.nl.

Je kunt je vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten aan:

Mirjam Kuggeleijn: mirjam@locatiesmetmeerwaarde.nl